“Ոչ-պետական դերակատարների կարողությունների ուժեղացում՝ ԵՀՔԳ արևելյան տարածաշրջանում բարեփոխումների խթանման և հանրային հաշվետվողականության բարձրացման նպատակով (Քաղաքացիական հասարակություն: Երկխոսություն հանուն առաջընթացի)” ծրագիր

Կարևորելով քաղաքացիական հասարակության կայացումն ու դերն այսօրվա Հայաստանում, ինչպես նաև համարելով քաղաքացիական հասարակության զարգացումն իր գործունեության գերակա ուղղություն՝ “Եվրոպական ինտեգրացիան” ՀԿ-ն միացել է ԵՄ կողմից ֆինանսավորվող ”Ոչ-պետական դերակատարների կարողությունների ուժեղացում՝ ԵՀՔԳ արևելյան տարածաշրջանում բարեփոխումների խթանման և հանրային հաշվետվողականության բարձրացման նպատակով (Քաղաքացիական հասարակություն: Երկխոսություն հանուն առաջընթացի)” ծրագրին:

Ծրագրի նկարագրությունը

“Ոչ-պետական դերակատարների կարողությունների ուժեղացում՝ ԵՀՔԳ արևելյան տարածաշրջանում բարեփոխումների խթանման և հանրային հաշվետվողականության բարձրացման նպատակով (Քաղաքացիական հասարակություն: Երկխոսություն հանուն առաջընթացի)” ծրագիրն իրականացվել է ԵՄ Արևելյան գործընկերության (ԱլԳ) անդամ բոլոր 6 երկրներում՝ նպատակ ունենալով հզորացնել քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների ներուժն ու կարողությունները, ինչպես նաև աջակցել նրանց ընդգրկմանը քաղաքականության երկխոսության (policy dialogue) մեջ:

Ծրագիրն իրականացվել է Կոնրադ Ադենաուեր հիմնադրամի կողմից ղեկավարվող կոնսորցիումի կողմից՝ կազմված  հետևյալ կազմակերպություններից.

  •  “Ժողովրդավարամետ ՀԿ-ների ասամբլեա (Assembly of Pro-Democratic NGOs, Լիտվա)
  • “Եվրոպական ինտեգրացիա” ՀԿ (NGO “European Integration”, Հայաստան)
  • Ադրբեջանի երիտասարդների եվրա-ատլանտյան կազմակերպություն (Azerbaijani Youth Euro-Atlantic Organisation, Ադրբեջան),
  • “ԱԿՏ” ՀԿ (ACT, Բելառուս),
  • Կոնֆլիկտների և բանակցությունների միջազգային կենտրոն (ICCN, Վրաստան),
  • “Վիիտորուլ” զարգացման և հասարակական նախաձեռնությունների ինստիտուտ ( IDIS, Մոլդովա)
  • Հասարակական գործունեության աջակցության նախաձեռնության կենտրոն (Initiative Centre to Support Social Action, Ուկրաինա)

Ծրագիրը կազմված է 5 բաղադրիչից.

1.Քաղաքացիական հասարակության քարտեզագրում (Mapping) բոլոր ԱլԳ երկրներում

Այս բաղադրիչի շրջանակում Հայաստանում իրականացվել է էմպիրիկ հետազոտություն՝ ներառելով քանակական և որակական բաղադրիչներ, այդ թվում 150 ՔՀԿ-ների հետ հարցում և 12 ֆոկուս-խմբային քննարկումներ՝ տեղական ու միջազգային ՔՀԿ-ների, պետական մարմինների ներկայացուցիչների ու ՔՀԿ ոլորտի փորձագետների մասնակցությամբ:

Էմպիրիկ հետազոտության արդյունքների հիման վրա իրականացվել է “ՔՀԿ-ների ներգրավումը քաղաքականության մշակման և իրականացման մոնիթորինգի գործում. կարիքներ և կարողություններ” վերլուծություն-ուսումնասիրությունը` ուղղված բացահայտելու և վերլուծելու քաղաքացիական հասարակության դերակատարների կարիքներն ու կարողությունները քաղաքականության երկխոսության մասնակցության գործում, ինչպես նաև այն ուղիները, որոնցով այս դերակատարները կարող են ներդրում ունենալ առանձին ոլորտների քաղաքականության երկխոսության մեջ:

2.Կարողությունների զարգացում քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների համար

Այս բաղադրիչը ներառում է

  • դասական թրեյնինգներ քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների համար,
  • թրեյներների թրեյնինգներ (ToT) քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների մի շարք ցանցերի և պլատֆորմների համար,
  • առցանց դասընթաց (e-learning courses) քաղաքացիական հասարակության բոլոր  հետաքրքրված կազմակերպությունների համար:

Կարողությունների զարգացման թրեյնինգների լուսանկարներ –  2014, 2015

Կարողությունների զարգացման թրեյնինգների լուսանկարներ – 2016

Թրեյներների թրեյնինգի լուսանկարներ

3.ԵՄ ծրագրերի հայտերի և կառավարման հետ կապված  աջակցություն

Այս բաղադրիչով նախատեսված էր դրամաշնորհներ դիմորդ կազմակերպություններին աջակցություն ցուցաբերել ԵՄ դրամաշնորհներին դիմելու հարցերում, կազմակերպել տեղեկատվական սեսիաներ քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների համար, աջակցել և խթանել ԱլԳ երկրների ՔՀԿ-ների միջև համատեղ նախաձեռնությունները և կապերի հաստատումը:

Տեղեկատվական սեսիայի  լուսանկարներ

ԵՄ ծրագրերի մենեջմենթի վերաբերյալ թրեյնինգի լուսանկարներ

4. Հանդիպումներ և խորհրդատվություններ տարբեր շահագրգիռ կողմերի միջև

Այս կոմպոնենտի շրջանակում իրականացվել են հանդիպումներ և խորհրդատվություններ տարբեր շահագրգիռ կողմերի միջև: Հանդիպումներին մասնակիցների շրջանակն ընդգրկում է քաղաքացիական հասարակության դերակատարներ, իշխանությունների և Հայաստանում ԵՄ պատվիրակության ներկայացուցիչներ: Այս բաղադրիչը նպատակ է հետապնդում ԵՄ և գործընկեր երկրների միջև ոլորտային քաղաքականության երկխոսության մեջ սահմանել քաղաքացիական հասարակության դերակատարների մասնակցության միջոցները և ձևերը, ինչպես նաև համապատասխան երկկողմ ու տարածաշրջանային նախագծեր իրականացնել:

Հարևանության Արևելյան Քաղաքացիական Հասարակության Ծառայության(CSF) ցանցային միջոցառում, լուսանկարներ

Խորհրդատվություններ տարբեր շահագրգիռ կողմերի միջև, լուսանկարներ

Կլոր սեղան-քննարկում “ԵՄ-ՀՀ հարաբերությունների զարգացման հեռանկարները Ռիգայի գագաթաժողովի համատեքստում”, լուսանկարներ 

Կլոր սեղան-քննարկում “ԵՄ ԽՀԱԱՀ և ԵԱՏՄ ՄՄ միջև ընդհանրություններն ու հակասությունները. առաջարկներ դրանց համատեղելիության ուղղությամբ”, լուսանկարներ

Կլոր-սեղան քննարկում «ԵՄ-ՀՀ հարաբերությունների ներկա վիճակը. հեռանկարները և Հայաստանի քաղաքացիական հասարակության դերն այս գործընթացում», լուսանկարներ

Կլոր սեղան-հանդիպում “Եվրոպական հարևանության քաղաքականության update. հնարավորությունները ԱլԳ ձևաչափի, մասնավորապես Հայաստանի համար, լուսանկարներ

Այս կոմպոնոնետի շրջանակում կազմակերպվել է նաև կլոր սեղան-քննարկումների շարք, որոնք անցկացվել են off-the-record ձևաչափով, իսկ քննարկման արդյունքներով պատրաստվել են policy paper-ներ քննարկված թեմայով և ուղարկվել են ինչպես բոլոր մասնակիցներին, այնպես էլ թեմային ուղղակի կամ անուղղակի առնչություն ունեցող բոլոր պետական, ոչ պետական մարմիններին:

Քաղաքական ամփոփագրեր

Սույն նյութի բովանդակության միակ պատասխանատուն Եվրոպական ինտեգրացիա հասարակական կազմակերպությունն է, և այն ոչմի կերպ չի կարող արտացոլել Եվրոպական միության տեսակետը։