Ենթադրամաշնորհների հայտերի հրավեր «Հայաստանում մարդու իրավունքների պաշտպանության խթանում բոլորի համար» ծրագրի շրջանակներում

Картинки по запросу American Bar Associations Rule of Law Initiative

Ամերիկյան իրավաբանների ընկերակցության իրավունքի  գերակայություն նախաձեռնությունը «Հայաստանում մարդու իրավունքների պաշտպանության խթանում բոլորի համար» ծրագրի շրջանակներում, որը ֆինանսավորվում է ԱՄՆ  միջազգային զարգացման գործակալության կողմից, հայտնում է ենթադրամաշնորհների հայտեր ընդունելու մասին: Մինչև 5 ենթադրամաշնորհ, $5,000-$10,000 գումարի սահմաններում, կտրվի մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող տեղական հայկական կազմակերպություններին ՝ ուղղված Հայաստանում մարդու իրավունքների պաշտպանության, խթանման և մշտադիտարկման մեխանիզմների զարգացմանը:

Ծրագրերը պետք է թիրախավորեն մարդու իրավունքների զգայուն և ոչ լիարժեք զեկուցված խնդիրները և ներդնեն և/կամ ինստիտուցիոնալացնեն Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի և մարդու իրավունքների  պաշտպանությամբ զբաղվող կազմակերպությունների միջև ուղղորդման մեխանիզմներ:

Հայտերը պետք է ներկայացվեն մինչև 2018թ-ի սեպտեմբերի 12-ը, 18:00 տեղական հայկական ժամանակով: Հարցերի դեպքում կարող եք կապվել մեզ հետ մինչև 2018թ-ի օգոստոսի 10-ը հետևյալ էլեկտրոնային փոստի հասցեով` ROLIArmeniaRFA@abaroli.org.

Ստորև նշված հղմամբ կարող եք ծանոթանալ ամբողջական հրավերին, ինչպես նաև հայտերի հետ կապված պահանջներին: