Մրցանակ ՔԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՅԻՑ

ՔԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱն կտրամադրի մրցանակ ՀՀ քաղաքացի այն գիտնականին, ով 2012-2013 թվականների ընթացքում (մինչև 2014թ. հունվարի 1) միջազգային ինդեքսավորվող ու գրախոսվող (նախընտրելի է ազդեցության գործակից ունեցող) անգլերեն պարբերականներից որևէ մեկում կտպագրի տվյալ ժողովածուի վերաբերյալ առնվազն 1000 բառ պարունակող անգլերեն լեզվով գրախոսական (book review):
Ըստ ոլորտների միջազգային պարբերականների ցանկին մասամբ կարելի է ծանոթանալ այստեղ http://www.jstor.org/, ինչպես նաև համացանցային բազմաթիվ այլ շտեմարաններում։