Սովորում ենք եվրոպական փորձից

Եվրաինտեգրման համատեքստում մեր կազմակերպությունը ոչ միայն նախաձեռնում և իրականացնում է ծրագրեր, այլև կարևորում է իր անդամների ակտիվ ներգրավվածությունն այնպիսի ծրագրերում, որոնք այս կամ այն չափով կհարստացնեն եվրաինտեգրացիոն գործընթացների մասին նրանց գիտելիքները և փորձը, ինչպես նաև կնպաստեն մեր կազմակերպության գործունեությանը՝ ուղղված մեր առջև դրված նպատակների առավելագույնս արդյունավետ իրականացմանը: