Անդամագրություն

Անդամագրություն (հատված կանոնադրությունից, 6.1-6.5)

Կազմակերպությանն անդամագրվելու եւ դուրս գալու կարգը

Կազմակերպության անդամ կարող են դառնալ ՀՀ եւ օտարերկրյա այն քաղաքացիները, ովքեր ընդունում են Կազմակերպության կանոնադրությունը, դրա նպատակներն ու խնդիրները, ցանկանում են մասնակցել դրա գործունեությանը եւ մուծում են անդամավճար: Մինչեւ տասնչորս տարեկան եւ տասնչորսից մինչեւ տասնութ տարեկան անչափահասների` Կազմակերպությանն անդամագրվելու հարցերը կարգավորվում են օրենքով:

Գրավոր դիմումի համաձայն` Կազմակերպության անդամի ընդունելության մասին որոշումը կայացնում է Կազմակերպության վարչությունը:

Կազմակերպության անդամությունից դուրս գալը կատարվում է տվյալ անդամի գրավոր դիմումի կամ Կազմակերպության վարչության` տվյալ անդամին Կազմակերպության շարքերից հեռացնելու մասին որոշման հիման վրա: