Նպատակն ու խնդիրները

 Նպատակերն ու խնդիրները (Հատված կանոնադրությունից, 2.1-2.17)

 1. Կազմակերպության անդամների եւ աջակիցների ջանքերն ու ներուժը միավորել եւ նպատակաուղղել Հայաստանի Հանրապետության` որպես ինքնիշխան, ժողովրդավարական, սոցիալական եւ իրավական պետության ամրապնդմանը եւ հզորացմանը:
 2. Նպաստել Հայաստանի Հանրապետությունում մարդու իրավունքների պաշտպանությանը եւ քաղաքացիական հասարակության կայացմանը:
 3. Նպաստել եվրոպական ընտանիքին Հայաստանի Հանրապետության բազմակողմանի եւ լիարժեք ինտեգրացիային` որպես պետության եւ հասարակության անվտանգության եւ կայուն զարգացման երաշխիք:
 4. Նպաստել Հայաստանի Հանրապետության եվրոպական գիտության եւ գիտական մտքի տարածմանը: Ակտիվորեն համագործակցել համաեվրոպական գիտական շրջանակները ներկայացնող կազմակերպությունների հետ: Օգտագործել կազմակերպության անդամների եւ աջակիցների ներուժը տարբեր բնագավառներում նախագծվող եւ իրականացվող գիտական ծրագրերում:
 5. Նպաստել համաեվրոպական արժեքների համակարգում ազգային արժեքների եւ նկարագրի տեղի եւ դերի ամրապնդմանը, պահպանմանը եւ զարգացմանը:
 6. Նպաստել Եվրոպայի խորհրդի շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության հեղինակության բարձրացմանը եւ համաեվրոպական խնդիրներում առավել ակտիվ ներգրավմանը:
 7. Նպաստել ազգային եւ համաեվրոպական ընդհանրական արժեքային համակարգի կայացմանը եւ զարգացմանը:
 8. Նպաստել Հայաստան-Եվրոպա ինտեգրացիոն գործընթացներում երիտասարդ սերնդի դերի բարձրացմանը եւ առավել ակտիվ ներգրավմանը:
 9. Նպաստել Հայաստանի Հանրապետության` Եվրոպական Միության անդամ դառնալու հեռանկարի վերաբերյալ հասարակական լիարժեք համաձայնության ձեւավորմանը:
 10. Նպաստել Հայաստանի Հանրապետության հետեւողական քաղաքականության իրականացմանը Եվրոպայի Միությանը ինտեգրվելու խնդիրներում:
 11. Եվրոպական ինտեգրացիային վերաբերող խնդիրներում համագործակցել տարբեր պետական եւ ոչ պետական միջազգային կազմակերպությունների հետ (ներառյալ` ԵԱՀԿ, ՆԱՏՕ) հասարակական կյանքի բոլոր բնագավառներում:
 12. Նպաստել Հայաստանի Հանրապետությունում գործող եւ եվրոպական ինտեգրացիային աջակցող հայաստանյան ազգային փոքրամասնությունների շահերը ներկայացնող կազմակերպությունների արդյունավետ գործունեությանը եւ ակտիվորեն համագործակցել նրանց հետ:
 13. Նպաստել եվրոպական ինտեգրացիային աջակցող հայկական կազմակերպությունների գործունեության կոորդինացմանը:
 14. Եվրոպական ինտեգրացիայի գործընթացը առավել ակտիվ, կայուն եւ արդյունավետ դարձնելու նպատակով հասարակական եւ քաղաքական կյանքի տարբեր ոլորտներում իրականացնել ուսումնասիրություններ, հետազոտություններ, վերլուծություններ, կազմակերպել կլոր սեղաններ, սեմինարներ, կոնֆերանսներ եւ այլն:
 15. Պարբերաբար իրականացնել հասարակական կարծիքի ուսումնասիրություններ:
 16. Նպաստել եվրոպական լեզուների, մշակույթի, պատմության, փիլիսոփայության, քաղաքական մտքի տեղի եւ դերի ամրապնդմանը ՀՀ ուսումնական հաստատություններում:
 17. Նպաստել երիտասարդ մասնագետների գիտակրթական մակարդակի բարձրացմանը եւ իրենց եվրոպական գործընկերների հետ առավել ակտիվ եւ արդյունավետ համագործակցմանը` նրանց համար կազմակերպելով վերապատրաստման դասընթացներ, սեմինարներ, գիտաժողովներ, մրցույթներ եւ այլ միջոցառումներ: