“Ստիպված իմ անուշիկ հայ մամայիս մուսուլմանական թաղում տվինք”

This entry is yet available in an Armenian version.