Carl Friedrich Goerdeler Kolleg-ը հայտերի ընդունում 2014-2015թթ. լավ կառավարման համար ընդունում է հայտեր

Carl Friedrich Goerdeler Kolleg-ը հայտերի ընդունում 2014-2015թթ. լավ կառավարման համար ընդունում է հայտեր: Հայտարարությանը մասին մանրամասն տեղեկությունները հասանելի են անգլերեն տարբերակում: