ՀԱՅՏԱՐԱՐՈԻԹՅՈՒՆ

ԵՄ կողմից ֆինանսավորվող “Քաղաքացիական հասարակություն. երկխոսություն հանուն առաջընթացի” ծրագիրը հրավիրում է փորձագետների՝ պատրաստելու վերլուծական զեկույց Հայաստանում քաղաքական երկխոսությանը մասնակցության համար քաղաքացիական հասարակության դերակատարների կարիքների ու կարողությունների վերաբերյալ : Ավելի մանրամասն կարող եք ծանոթանալ այստեղ:

Դիմելու գործընթացը

Ցանկացողները կարող են ուարկել իրենց ինքնակենսագրականներն ու կատարված աշխատանքների օրինակները ( հետազոտական/քաղաքական ամփոփագրեր (studies/policy papers) ներքոնշյալ էլ. հասցեներին մինչև ս.թ. հուլիսի 24-ը:

Հարցեր

Հարցերը կարելի է ներկայացնել գրավոր տեսքով հետյալ հասցեին՝ malerius@csdialogue.eu

Ինքնակենսագրականներ և կատարված աշխատանքների ներկայացնելու հասցենեները՝

malerius@csdialogue.eu, info@europeanintegration.am

Դիմելու վերջնաժամկետը՝

24 հուլիսի 2014թ.