“Զարգացման եվրոպական ուղի. աշխատանք Հայաստանի մարզերում”

“Զարգացման եվրոպական ուղի. աշխատանք Հայաստանի մարզերում  ծրագիրն իրականացվել է “Եվրոպական ինտեգրացիա” ՀԿ կողմից Բաց հասարակության ինստիտուտ օժանդակության հիմնադրամի աջակցությամբ:

Ծրագիրը նախատեսում էր աշխատանք մարզային հասարակական կազմակերպությունների հետ, սեմինարների շարք մարզերում մարդու իրավունքների, ժողովրդավարության և ընդհանրապես եվրոպական արժեքների վերաբերյալ տեղեկատվության բարձրացման նպատակով մարզային ակտիվ երիտասարդների հետ, ինչպես նաև այդ ոլորտներում մարզային կառույցների պրակտիկ գործունեության ակտիվացման նպատակով: