Սալվադոր Դալի – “Միրաժ” 1946թ., նկարը Դալիի եռագրության մասն է կազմում, որը նկարվել է “Անապատի ծաղիկը” օծանելիքի տարածման համար. Մասնավոր հավաքածու

Սալվադոր Դալի - “Միրաժ” 1946թ., նկարը Դալիի եռագրության մասն է կազմում, որը նկարվել է “Անապատի ծաղիկը” օծանելիքի տարածման համար. Մասնավոր հավաքածու