Աջակցություն Հայաստանում քաղաքացիական հասարակության կարողությունների զարգացմանը

Աջակցություն Հայաստանում քաղաքացիական հասարակության կարողությունների զարգացմանը 

Հայտագրի համարը` / EuropeAid/151886/DD/ACT/AM:

Եվրոպական հանձնաժողովը ընդունում է առաջարկներ (հայտեր) ուղղված հասարակական կազմակերպությունների կողմից պիլոտային ձեռնարկատիրական գործողությունների իրականացմանը:
Ծրագիրը իրականացվում է Եվրոպական հարևանության գործիքի ֆինանսական աջակցությամբ՝ 2015 թվականի գործողությունների տարեկան ծրագրի շրջանակներում:
Դիմումների ներկայացման համար անհրաժեշտ ուղենիշերի փաթեթը կարող եք ստանալ հետևյալ կայքէջերից.
- EuropeAid-ի պաշտոնական կայքէջ`
https://webgate.ec.europa.eu/eur…/online-services/index.cfm…
Հայցադիմումների ներկայացման վերջնաժամկետը 22/06/2016, Բրյուսելի ժամանակով ժամը 14:00: