Մանուկյանի անվան հայագիտության նախադոկտորական ծրագիր, Միչիգանի համալսարան

Հայագիտության նախադոկտորական ծրագիրը ասպիրանտներին հրավիրում է դիմելու Մանուկյանի անվան նախադոկտորական կրթաթոշակային ծրագրին Միչիգանի համալսարանում ուսանելու համար: Ծրագրի նպատակն է  ԱՄՆ-ի կամ այլ երկրների համալսարանների հայագիտության բաժնում սովորող ասպիրանտներին տալ հնարավորություն օգտվելու Միչիգանի համալսարանի ռեսուրսներից:

Կրթաթոշակին կարող են դիմել.

  • Ասպիրանտուրայում կամ մասնագիտական կրթական ծրագերում ընդգրկված ուսանողները,
  •  Դիմորդների հետազոտական աշխատանքը պետք է լինի  նախնական կամ ավելի բարձր փուլում,
  • Հետազոտական աշխատանքը պետք է վերաբերի հայագիտությանը (պատմություն, գրականություն, մշակույթ և քաղաքականություն)

Հայտ:

Հայտերն անհրաժեշտ է ուղարկել հետևյալ էլեկտրոնային հասցեին` armenianstudies@umich.edu:

Անհրաժեշտ փատաթղթեր:

  1. Ինքնակենսագիր,
  2. Նախկին գրավոր զեկույցի նմուշ (անգլերեն լեզվով),
  3.  Կրթաթոշակի շրջանակներում կատարվելիք հետազոտության նկարագիր (երկու էջի սահմաններում)
  4. Երկու երաշխավորագիր նամակ, որոնք երաշխավոր անձիք պետք է ուղարկեն հետևյալ էլեկտրոնային հասցեին` armenianstudies@umich.edu.

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2017 թվականի փետրվարի մեկ (11:59 pm EST): Հայտի արդյունքների վերաբերյալ հայտատուները կտեղեկացվեն 2017 թվականի մարտ ամսին:

Հավելյալ հարցերի դեպքում դիմել հետևյալ էլեկտրոնային հասցեին` armenianstudies@umich.edu կամ զանգահարել հետևյալ 734.763.0622 հեռախոսահամարով: