CPDE-ի հարցումը եվրոպական տարածաշրջանային անդամակցության վերաբերյալ

ՔՀԿ զարգացման արդյունավետության համագործակցությունը (CPDE)  ներկայումս անցկացնում է հարցումներ` պարզելու CPDE- ի քաղաքականության և մարդու իրավունքների պաշտպանության մանդատի մասին տեղեկատվության մատչելիության մակարդակը, մասնակցությունը CPDE- ի շրջանակներում, ինչպես նաև ստամբուլյան սկզբունքների իրականացումը տարբեր երկրների կազմակերպությունների կողմից:

Հարցմանը կարող եք ծանոթանալ այստեղ:

Հարցաթերթիկի լրացման վերջնաժամկետը 2017 թվականի հունիսի 28-ն է:  

Լրացուցիչ հարցերի համար գրել էլեկտրոնային հետևյալ հասցեով՝  irina.lupu@fondromania.org.