Փոխանակման ծրագիր՝ օրենսդրական ոլորտի, կառավարման և քաղաքականության մշակման

Օրենսդրական ոլորտի մասնագետների (Professional Fellows Program/PFP) ծրագիրը հրավիրում է  երիտասարդներին ծանոթանալու և գործնական փորձ ձեռք բերելու ԱՄՆ-ի կառավարական մարմիններում:

PFP կրթաթոշակը հնարավորություն է ընձեռում վեցշաբաթյա աշխատանքային մասնագիտական վերապատրաստում անցնել ԱՄՆ-ի հաստատություններում, ինչպես նաև մասնագիտական համագործակցությունը շարունակել վերադառնալուց հետո: Ծրագիրը հոգում է ԱՄՆ ճանապարհորդելու և ապրելու ծախսերը, հնարավորություն է տալիս ապրել ամերիկացի հյուրընկալող ընտանիքում:

Դիմորդները պետք է աշխատեն հետևյալ ոլորտներում՝

 • ՀԿ-ներում, որոնք ներգրավված են հանրային քաղաքականություն մշակելու և օրենսդրություն ձևավորելու գործում
 • սոցիալական նորարարության ոլորտում և ձեռներեցությամբ զբաղվող կազմակերպություններում
 • ակտիվ կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվություն դրսևորող բիզնեսներում
 • կառավարությունում, այդ թվում նաև տեղական և մարզային մարմիններում
 • քաղաքականության և օրենսդրության ոլորտում ներգրավված, քաղաքացիների մասնակցությունը խթանող, հակակոռուպցիոն ոչ կառավարական կազմակերպություններում:

 Դիմորդները պետք է՝

 • լինեն 25-ից 35 տարեկան
 • լինեն ՀՀ քաղաքացի և բնակիչ
 •  ունենան առնվազն բակալավրի կոչում
 • տիրապետեն անգլերենին
 •  ունենան առնվազն երկու տարվա աշխատանքային փորձ
 •  ունենան ազդեցիկ դիրք իրենց համայնքում, կազմակերպությունում կամ ընկերությունում
 • հանձնառու լինեն շարունակել հանրային ծառայությունը (ՀԿ-ներում, սոցիալական ձեռներեցության ոլորտում, կառավարությունում)
 • ցուցաբերեն առաջնորդելու հմտություններ:

 PFP ծրագրի մասնակիցներն ընտրվում են մրցութային կարգով:

Ծրագրի մասնակիցներն ԱՄՆ-ում վերապատրաստումը կանցնեն 2018թ.-ի ապրիլի 23-ից մինչև հունիսի 1-ը:

Դիմելու վերջնաժամկետը նոյեմբերի 13-ն է:

Այլ մանրամասների համար այցելեք՝ այստեղ