IDeA հիմնադրամը «Դիլիջանի և հարակից համայնքների զարգացման նախաձեռնություն» ծրագրի շրջանակում հայտարարում է ենթադրամաշնորհների տրամադրման մրցույթ

«Հայաստանի զարգացման նախաձեռնություններ» (IDeA) հիմնադրամը «Դիլիջանի և հարակից համայնքների զարգացման նախաձեռնություն» ծրագրի շրջանակում հայտարարում է ենթադրամաշնորհների տրամադրման մրցույթ:

Փոքր դրամաշնորհի այս ծրագիրը նախատեսում է ֆինանսական աջակցություն տրամադրել  Դիլիջանում և հարակից համայնքներում՝ Հովքում, Աղավնավանքում, Խաչարձանում, Գոշում, Հաղարծինում, Թեղուտում,  ձեռնարկատիրական գործունեության խթանման և նոր աշխատատեղերի ստեղծման նպատակով: Ծրագրի իրականացումը կնպաստի Տավուշի մարզի և հատկապես Դիլիջան համայնքի տնտեսական զարգացմանը և որպես արդյունք՝ արտագաղթի նվազեցմանը:

Ծրագրի շահառուներ կարող են լինել ձեռնարկություններ, որոնք պատրաստակամություն կհայտնեն աշխատանքի վերցնել ծրագրի շրջանակում կարողությունների զարգացման դասընթացների (արվեստներ և արհեստներ, հաճախորդների սպասարկում և այլն) մասնակիցներին կամ  դասընթացի այն մասնակիցները, որոնք նախատեսում են ստեղծել իրենց ձեռնարկությունը և իրենցից բացի աշխատանքի վերցնել այլ անձի/անձանց (ձեռնարկության ղեկավարումը չի համարվում  աշխատատեղի ստեղծում համաձայն ԵՄ կողմից վավերացված ծրագրի ուղենիշների):

Ծրագիրը նախատեսում է տրամադրել կայուն աշխատատեղերի ստեղծմանը նպաստող 20 ենթադրամաշնորհ, որից 10-ը՝ նախկինում գործազուրկ անձանց համար որակյալ աշխատատեղերի ստեղծման նպատակով:

Մասնակից ձեռնարկությունների գործունեության նախընտրելի ոլորտներն են՝ «զբոսաշրջություն և հյուրընկալություն» և «արվեստներ և արհեստներ»:

Ծրագրի մասին առավել մանրամասն տեղեկատվություն ստանալու համար այցելեք այստեղ: