Եվրոպական հանձնաժողովը մեկնարկել է նոր հայտամրցույթ քաղաքացիական հասարակության համար

Եվրոպական հանձնաժողովը մեկնարկել է նոր հայտամրցույթ քաղաքացիական հասարակության համար:

Այս ծրագրի նպատակն է աջակցել ժողովրդավարությանը, մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանությանն ու խթանմանը հետևյալ երեք ոլորտներում`

Բիզնես և մարդու իրավունքներ,

Պայքար խոշտանգումների և նմանատիպ վերաբերմունքի դեմ,

ժողովրդավարական հաշվետվողականություն,

Ծրագիրը ֆինանսավորվում է Ժողովրդավարության և մարդու իրավունքների եվրոպական գործիքի (ԺՄԻԵԳ) կողմից:

Հայտերը ներկայացնելու վերջնաժամկետն է 2020 թվականի հունվարի 23-ը:

Այլ մանրամասների համար այցելեք այստեղ: