Tempus IV-ը հայտարարում է մրցույթ կազմակերպությունների համար

Tempus IV-ը հայտարարում է  բարձրագույն կրթության բարելավմանն ուղղված մրցույթ Եվրոպական Հարևանության Քաղաքականության գործընկեր երկրների կազմակերպությունների և հաստատությունների համար: Հայտարարության մասին մանրամասները ներկայացված են մեր անգլերեն բաժնում: