Գիտության և կրթության Հայկական ազգային հիմնադրամի (ANSEF) 2013թ. գիտական մրցույթի հրավեր

Գիտության և կրթության հայկական ազգային հիմնադրամը (ANSEF) Հայաստանի Հանրապետության գիտնականներին և հետազոտողներին հրավիրում է 2013թ. գիտական դրամաշնորհի մրցույթի: Մրցույթի արդյունքները կհայտարարվեն մինչև 2013թ. հունվարի 1-ը: Լրացուցիչ հարցերի համար խնդրում ենք գրել հետևյալ էլեկտրոնային հասցեին` help@ansef.org: