Միջազգային համաժողով “40 տարի անց ԵՄ-ի առաջին ընդլայնումից հետո”, Լոնդոն, Մարտ 2013

Տեսեք Անգլերեն տարբերակը