Քաղաքացիական հասարակություն

“Քաղաքացիական հասարակության դերը ԵՄ ինտեգրման գործընթացում. իրական ներգրավվածություն արդյունավետ մասնակցության միջոցով” ԵՄ ինտեգրման գործընթացում հայաստանյան ՔՀԿ գործողությունների ամփոփ նկարագիր

ՔՀԿ-ների ներգրավումը Հայաստանում քաղաքականության մշակման գործում. դեպքերի ուսումնասիրություն

Հայաստանյան ՀԿ-ների համատեղ հայտարարությունը ԵԽԽՎ բանաձևերի նախագծերի հետ կապված

Քաղաքական և հասարակական գործունեության հատում. եվրոպական փորձ

Կարեն Բեքարյանը՝ ՀԿ նախագահի պաշտոնը չլքելու և ԱԺ-ում իր գործունեության գերակա ուղղությունների մասին

“ՔՀԿ-ների ներգրավվածությունը քաղաքականության մշակման և իրականացման մոնիթորինգի գործում. կարիքներ և կարողություններ” հետազոտություն

Երիտասարդական կազմակերպությունների քարտեզագրում և պետության կողմից ֆինանսավորվող երիտասարդական դրամաշնորհային ծրագրերի արդյունավետության գնահատում (հետազոտության զեկույցը)

ՀՀ երիտասարդների զբաղվածության հիմնախնդիրները (­սո­ցիոլո­գիական հե­տա­զո­տու­թյան ար­դյունք­նե­րի վեր­լու­ծու­թյուն)

ԵՄ հետ հարաբերությունների զարգացման գործում ՀՀ-ն պետք է նախաձեռնող լինի