Նպատակն ու խնդիրները

 Նպատակերն ու խնդիրները

Կազմակերպության գործունեության առարկան և նպատակները (Հատված կանոնադրությունից, 2.1-2.21)

 1. Կազմակերպության անդամների և աջակիցների ջանքերն ու ներուժը միավորել և նպատակաուղղել Հայաստանի Հանրապետության՝ որպես ինքնիշխան, ժողովրդավարական, սոցիալական և իրավական պետության ամրապնդմանը և հզորացմանը:
 2. Նպաստել Հայաստանի Հանրապետությունում մարդու իրավունքների պաշտպանությանը և քաղաքացիական հասարակության կայացմանը, այդ թվում՝ հասարակական կազմակերպությունների կարողությունների զարգացմանը՝ օգտագործելով եվրոպական փորձը:
 3. Նպաստել համաեվրոպական արժեքների համակարգում ազգային արժեքների և   նկարագրի տեղի և դերի ամրապնդմանը, պահպանմանը և զարգացմանը:
 4. Նպաստել ազգային և համաեվրոպական ընդհանրական արժեքային համակարգի կայացմանը և զարգացմանը:
 5. Նպաստել հակամարտությունների տրանսֆորմացիայի, խաղաղաշինության գործընթացներին՝ հիմնվելով եվրոպական արժեհամակարգի, ինչպես նաև այդ ոլորտներում եվրոպական երկրների և կազմակերպությունների փորձի վրա:
 6. Որպես պետության և հասարակության անվտանգության ու կայուն զարգացման երաշխիք՝ նպաստել եվրոպական ընտանիքին Հայաստանի Հանրապետության բազմակողմանի և լիարժեք ինտեգրմանը, այդ թվում՝ Քաղաքացիական հասարակության հարթակի միջոցով:
 7. Նպաստել հանրության շրջանում Հայաստանի Հանրապետության ինտեգրացիոն գործընթացների չհակադրման գաղափարի վերաբերյալ լիարժեք համաձայնության ձևավորմանը:
 8. Նպաստել Հայաստանի Հանրապետության հետևողական քաղաքականության իրականացմանը Եվրոպական Միությանն ինտեգրվելու խնդիրներում՝ հաշվի առնելով գոյություն ունեցող իրողությունները և հնարավորությունները:
 9. Նպաստել Եվրոպայի Խորհրդի շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության հեղինակության բարձրացմանը և համաեվրոպական խնդիրներում առավել ակտիվ ներգրավմանը:
 10. Նպաստել Հայաստանի Հանրապետությունում եվրոպական գիտության և գիտական մտքի տարածմանը: Ակտիվորեն համագործակցել համաեվրոպական գիտական շրջանակները ներկայացնող, գիտության զարգացմանը աջակցող, եվրոպական գիտական շրջանակների գործընկեր հանդիսացող կազմակերպությունների հետ:  Օգտագործել կազմակերպության անդամների և աջակիցների ներուժը` տարբեր բնագավառներում նախագծվող և /կամ/ իրականացվող գիտական ծրագրերում:
 11. Նպաստել Հայաստան-Եվրոպա ինտեգրացիոն գործընթացներում երիտասարդ սերնդի դերի բարձրացմանը և առավել ակտիվ ներգրավմանը՝ հատուկ ուշադրություն դարձնելով մարզերին:
 12. Եվրոպական ինտեգրացիային վերաբերող խնդիրներում համագործակցել տարբեր պետական և ոչ պետական միջազգային կազմակերպությունների հետ /ներառյալ` ԵԱՀԿ, ՆԱՏՕ/ հասարակական կյանքի բոլոր բնագավառներում:
 13. Նպաստել Հայաստանի Հանրապետությունում գործող և եվրոպական ինտեգրացիային աջակցող հայաստանյան ազգային փոքրամասնությունների շահերը ներկայացնող կազմակերպությունների արդյունավետ գործունեությանը և ակտիվորեն համագործակցել նրանց հետ:
 14. Նպաստել եվրոպական ինտեգրացիային աջակցող հայկական կազմակերպությունների գործունեության համակարգմանը և ինտեգրացիոն գործընթացները չհակադրող կառույցների հետ համագործակցությանը:
 15. Ակտիվացնել համագործակցությունը եվրոպական ինտեգրացիային աջակցող և այն չբացառող հայկական ԶԼՄ-ների հետ՝ նպաստելով Հայաստանի Հանրապետության եվրաինտեգրմանը, ինչպես նաև եվրոպական կառույցների ու երկրների ներքին ու արտաքին քաղաքականությանն առնչվող թեմաների օբյեկտիվ, համակողմանի լուսաբանմանը:
 16. Նպաստել Հայաստանում գործող եվրոպական կապիտալով ձեռնարկատիրական ընկերությունների հետ համագործակցության զարգացմանն ու խորացմանը:
 17. Նպաստել հասարակական կազմակերպությունների կարողությունների ընդլայնմանը սոցիալական ձեռնարկատիրության միջոցով՝ հիմնվելով եվրոպական փորձի վրա:
 18. Եվրոպական ինտեգրացիայի գործընթացն առավել ակտիվ, կայուն և արդյունավետ դարձնելու նպատակով` հասարակական, գիտական և քաղաքական կյանքի տարբեր ոլորտներում իրականացնել ուսումնասիրություններ, հետազոտություններ, վերլուծություններ, կազմակերպել կլոր սեղաններ, սեմինարներ, կոնֆերանսներ և այլն:
 19. Պարբերաբար իրականացնել հասարակական կարծիքի ուսումնասիրություններ:
 20. Նպաստել եվրոպական լեզուների, մշակույթի, պատմության, փիլիսոփայության, քաղաքական մտքի տեղի և դերի ամրապնդմանը ՀՀ ուսումնական հաստատություններում:
 21. Նպաստել երիտասարդ մասնագետների գիտակրթական մակարդակի բարձրացմանը և իրենց եվրոպական գործընկերների հետ առավել ակտիվ և արդյունավետ համագործակցությանը` նրանց համար կազմակերպելով վերապատրաստման դասընթացներ, սեմինարներ, գիտաժողովներ, մրցույթներ և այլ միջոցառումներ: