Երիտասարդական թև

Երիտասարդական թև

Կազմակերպության Երիտասարդական թևը ակտիվ գործունեություն է ծավալում` նպաստելու եվրոպական արժեքների տարածմանը և ամրապնդմանը Հայաստանի Հանրապետության երիտասարդության շրջանում: Այն պարբերաբար կազմակերպում է երիտասարդության խնդիրներին առնչվող համաժողովներ, սեմինարներ, հետազոտություններ և այլ ծրագրեր, ինչպես նաև մասնակցում տարբեր երիտասարդական նախաձեռնությունների:

Երիտասարդական թևը կազմված է ակտիվ երիտասարդներից, որոնք կարևորում են երիտասարդ սերնդի մասնակցությունը և ազդեցությունը այն խնդիրների լուծման վրա, որոնք որոշում են երկրի ապագան: