Էլ. գրքեր

Այս բաժնում ներկայացված են ժողովրդավարական արժեքների, եվրոպական ինտեգրացիայի, համամարդկային խնդիրների և այլ ակտուալ թեմաների վերաբերյալ գրականություն՝ հրատարակված ինչպես մեր գործընկերների, այնպես էլ այլ մասնագիտացված կազմակերպությունների  կողմից: