“Տատիկս շուտով իմանում է, որ հայրական տանը բոլորին սպանել են”

This entry yet available in Armenian.