Սալվադոր Դալի – “Միրաժ” 1946թ., նկարը Դալիի եռագրության մասն է կազմում, որը նկարվել է “Անապատի ծաղիկը” օծանելիքի տարածման համար. Մասնավոր հավաքածու

Salvador Dali - “Mirage” from 1946, a work that was part of a trilogy Dali painted to promote a perfume called, “Desert Flower”. Private collection